Wij plaatsen complete beregeningssystemen waarbij de boring, de pomp en de installatie is afgestemd op de te beregenen percelen.
 

Sportveld- park- en tuinberegening
Wie natuurbewust wil sproeien ziet af van het gebruik van drinkwater. Er wordt meestal gebruik gemaakt van grondwater. Hierbij geven capaciteit en/of de druk op het leidingwater vaak de doorslag. De keuze van de pomp wordt mede bepaald door de gevraagde capaciteit en het door u gekozen beregeningssysteem.

Wij leveren complete computergestuurde beregeningssystemen tot een eenvoudig handbediende installatie. Het is mogelijk om de beregening volledig ondergronds aan te leggen zodat slangen en slanghaspels overbodig zijn.
 
De regenautomaat zorgt er met zijn eenvoudige programmering voor dat er vooraf kan worden ingesteld wanneer er wordt gesproeid.
 
Sproeiers
Pop-up sproeiers komen alleen in beeld wanneer zij gebruikt worden. Na gedane arbeid trekt de pop-up zich terug tot diep in het gazon.
Ook zorgen wij voor niveaubeheersing in uw vijver of gracht.
 

Beregening in de landbouw
Het beregenen van weiland heeft vrijwel altijd productieverhoging tot gevolg. Meer gras, kuilvoer en hooi betekend meer melk.
Met een beregeningsmachine is het mogelijk om te beregenen met een minimum aan kosten, in alle soorten gewassen, zowel op vlak als heuvelachtig terrein.
Ieder gewas heeft een andere bodemomstandigheid. Dit bepaald, mede door weersomstandigheden, de benodigde neerslang.
Bij ons is het ook mogelijk om ondergrondse persleidingen aan te leggen.