Maar wat is het product nu werkelijk voor de veehouder waard. De bedoeling is om een deel krachtvoeder te vervangen door MKS.

Maïsdorsen
Een compleet pakket voor een goede oogst, dat is wat wij kunnen bieden.

  • Maïsdorsen op tracks (waardoor de bodemstructuur zo min mogelijk beschadigd wordt)
  • Drogen
  • Inname van de maïskorrels, mits het product voldoet aan onze inname eisen (schoon product). Betaling 30 dagen na oogstdatum, mits anders is overeengekomen.

Corn Cop Mix (C.C.M.)
Na het maïsdorsen hebben wij ook de mogelijkheid om de maïskorrels te vermalen tot C.C.M. Er is keuze uit diverse zeven om het gewenste product te kunnen realiseren.
 
Tevens is het mogelijk om Propcorn NOVA toe te voegen, dit is een speciaal product op het gebied van bescherming van het ruwvoer. Propcorn NOVA is vloeibaar en bevat als hoofdbestanddeel gebufferd propionzuur.
 
Voordelen van Propcon NOVA

  • Direct werkend
  • Broei en schimmelremmer
  • Verlaging voederverliezen